Gwenny Ebbers born (1980) in Amsterdam the Netherlands. Studied at the Willem de Kooning Academie –Fine Arts in Rotterdam (1999-2003). Lives and works in Purmerend, Noord-Holland, the Netherlands

The urge to organize the world around us, to register and thereby appropriate it, are a peculiar phenomenon that often brings beauty. The various forms of this urge are a constant theme in my work.

At first sight my etchings seems to follow the ideals of abstract modernism and at the same time they violates all the rules of them. The unique coloured geometric elements, non-colours and blacks on paper are forming a harmony and a paradox within itself and toward each other. They form, each in their own way, a story of scale, order and chaos, sensitivity, emptiness, stillness and movement. The artwork forces the viewer to observe the art from various viewpoints. It seem to suck the viewer in and at the same time keep them at a distance.

 

Gwenny Ebbers geboren (1980) in Amsterdam, Nederland. Studeerde (1999-2003) aan de Willem de Kooning Academie – Autonoom beeldende Kunst te Rotterdam. Woont en werkt in Purmerend, Noord-Holland, Nederland.

De drang om de wereld om on heen te willen ordenen, te registreren en zich toe te eigenen is een wonderlijk fenomeen dat veelal schoonheid met zich mee brengt. De diverse vormen die deze drang aanneemt is een constante in mijn werk en een voortdurende inspiratiebron.

Op het eerste gezicht lijken mijn etsen de idealen van abstract modernisme te volgen maar schenden tegelijkertijd hiervan de regels met detaillering. De unieke geometrische elementen van kleur, non- kleur en zwart op papier, vormen een harmonie en tegelijkertijd een paradox in zich zelf en tot elkaar. Zij vormen ieder op zijn eigen manier een verhaal van schaal, orde en chaos, gevoeligheid, leegte, verstilling en beweging. Het kunstwerk dwingt de kijker om het werk vanaf verschillende standpunten te observeren. Het lijkt de kijker naar binnen te zuigen en houdt deze tegelijkertijd op afstand.